top of page

מהפך בדירה טובלת ירק בחיפה

שיפוץ קומפלט של דירת ארבעה חדרים בורדיה.

במהלך סיבוב בשכונה נתקלו הלקוחות בבית בן שלוש קומות ששיפצתי. התפעלו, דפקו על הדלת וביקשו את פרטי המעצבת.

כך הגיעו אלי והכימיה היתה מיידית, אתם ועם שלושת ילדיהם המקסימים שהיו שותפים פעילים לאורך כל התהליך.

שינוי בחלוקת הפנים של החלל המרכזי הגובל עם חדר הבנות שיפר פלאים את איכות החיים שלהן. הדלפק שיצרתי לצד המטבח הפך בעצם למרכז הבית. יחידת ההורים נפתחה וחדר הרחצה הורחב. הדירה הזו הטובלת בירק הפכה לדירה אופטימית ומקבלת פנים.

bottom of page