top of page

מהפך טוטאלי בדירה על הכרמל

אב ובנו הבוגר חוזרים לגור יחד בדירתם משכבר הימים, לאחר שנה לא קלה.

כבר מתחילת הדרך היה לי ברור כי אני הולכת להגשים עבורם את כל החלומות!

הלקוח הזהיר אותי כי הוא מאוד פדנט, אבל היי, גם אני.

כל פינה בבית הזה קיבלת התייחסות רצינית, וכל ס"מ נוצל עד תום, כולל חדר יפיפה עבור הבת שמגיעה לפרקים.

bottom of page